Onplezierige confrontatie met iemand van een instantie gehad?
Hoe voorkom je een onplezierige confrontatie met een instantie?
Wie graag steun wil oftewel ondersteuning of begeleiding is welkom bij:

— Burgerloket als burgerinitiatief;

Bijstand voor Burgers —

-

Hier kan men hulp vragen en krijgen. Wij bieden hulp door onmondige burgers te informeren over het spel dat gespeeld wordt en hen zonodig te vergezellen naar gesprekken met de gemeente of hun voorhoede, het wijkteam.

Waar staan wij voor?

Dit burgerloket staat voor verbetering van de kwaliteit van onze samenleving, voor respectvolle en gelijkwaardige benadering en behandeling van burgers door de overheid.

Wij zien, dat de ambtenarij ons daarin breeduit in de weg staat.
Wij zien, dat de maatschappij geradicaliseerd is en (bijna ieder) zich autoritair opstelt.
Wij zien, dat er sprake is van intimidatie en machtsmisbruik en vinden dat betutteling een gepasseerd station is.

Wat meehelpt: Gemeente Zaanstad draagt uit, dat men zorgvuldiger en dus "beter" met haar "cliënten" om wil gaan en stuurt daarop aan. Men staat dus open voor verbetering van het klantcontact. 

Vandaar, onze inzet voor verbetering van bejegening vanuit ambtenaren naar burgers toe

De insteek:

in gesprekken met overheid, gemeente en/of Sociaal Wijk Team (kortweg: instanties), ervaren wij:

1. wij-tegen-zij-houding; grenzen overschrijden

2. besproken worden geen feiten of inhoud, kortom geen inhoudelijke noch feitelijke bespreking van de casus noch het bespreken van alle mogelijkheden; ongelijkheid, dwang,  chantage, beïnvloeding; oftewel: onuitgesproken sturing & geen gelijkwaardigheid

3. nietsvermoedende burgers zijn niet voorbereid op zo'n "slecht nieuws"-gesprek met ambtenaren en worden meegesleurd in het gepresenteerde verhaal. Men wordt als het ware als door een "mui" de zee ingesleurd. Onze ervaring: instanties beïnvloeden en manipuleren ons en drijven ons naar die ene uitkomst die ons bij nader inzien helemaal niet helpt, wanneer we terugkijken op het gesprek

4. angst voor straf/sancties/reprimandes oftewel men gaat maar mee in het gepresenteerde verhaal, in plaats van voor zichzelf op te komen

5. klassiek probleem is omdraaien; men verwijt de ander wat men zelf doet 

Kortom: opvallend veel onwil, weerstand en onrecht.

Herkenbaar?

Als Kernvraag of Centrale Vraag stellen wij als Burgerloket: 

Hoe ga jij als burger daarmee om? 

Wat durf je? Laat jij je leiden door angst? Of sta jij voor jezelf?

Doel:

Onze aanpak: wij geven begeleiding, ondersteuning en training "op naar een betere - gelijkwaardige, warme - wereld" | "...SAMEN...

Ons burgerinitiatief noemen wij "Burgerloket; bijstand voor burgers" en desgewenst gaan wij mee naar gesprekken, in persoon of op afstand via telefoon of via internet, bijvoorbeeld als "Rode Draad Persoon" oftewel Cliëntenondersteuning (dit zijn de officiële benamingen die de gemeente hanteert overigens). Wij beogen neutraliteit en zorgen voor de balans bij onrecht, onrechtvaardigheid, of overmatig sterk sturend gedrag vanuit een instantie.

* Het gaat erom dat ieder een volwaardig gesprekspartner wordt van de ambtenaren of dienders, die zich opvallend vaak als opponent opstellen.

* Leer staan voor jezelf. Leer jouw grenzen aan te geven.

* Herken autoritair gedrag - leer dat te neutraliseren door niet in die "mui" of "maalstroom" mee te gaan de diepte in, waar we er niet meer uitkomen en herstel het gesprek(sniveau).

* Wanneer is voor jouw het punt bereikt om met de vuist op tafel te slaan? Hoe doorbreek je een maalstroom van autoritair gedrag als de ander van geen ophouden weet en maar doorgaat met hetzelfde?

Drijfveer

Onze drijfveer: van onmacht naar rechtvaardigheid, op weg naar een vriendelijke, behulpzame, aimabele wereld, voorbij het oeverloze en tegenstrijdige zeuren, zuigen en zaniken, andere woorden voor sabotage.
Reken maar dat wij dit vaak genoeg meegemaakt hebben en het daarom nodig en noodzakelijk vinden om, in ieder gesprek, te laten zien hoe anderen er met gestrekt been in gaan. Er is veel agressie in deze geradicaliseerde wereld. Door rustig te benoemen wat we zien gebeuren trachten we de angel uit een gesprek te halen en zo te sturen op feiten en inhoud, om die in neutraliteit te bespreken. 

Rechtvaardig, meedogenloos en radicaal leggen wij dergelijke handelwijzen bloot. Waarheid mag gesproken worden en hierin dient men meedogenloos te zijn - net zo meedogenloos als men nu de burgerij benadert, die heel kleinerend (en) als vijand wordt gezien en behandeld, en consequent in de kou lijkt te worden gezet.

Als antwoord hierop dient men feiten en waarheid liefdevol en radicaal - dus onomwonden - de wereld in te brengen en zo waarheid te herintroduceren, want kennelijk is dat nodig, wanneer dat keer op keer stuit op weerzinwekkend wangedrag oftewel karikaturaal kannibaal gedrag. Zoals jarenlang telkens opnieuw getoond wordt waardoor bewezen is dat men niet streeft naar verbetering van kwaliteit van leven, maar slechts bezig blijft een ander leeg te zuigen, vergelijkbaar met parasitair gedrag dus, voor eigen gerief.

Contact

Neem gerust contact met ons op via burgerloket.zaanstad (bij) gmail. 

Meer lezen, kan op: https://dagboekvaneenvreemdeling.blogspot.com/2022/03/wat-kan-er-beter-hoe-kan-het-beter.html
rj


Onze mensen

— Ervaringsdeskundig —

Door de wol geverfd, door onderzoek op de hoogte van wat er gaande is, door daadkracht in staat om door heilige huisjes te breken


Onze diensten

— Warm Menselijk —

Wie denkfout op denkfout stapelt, tot een wankele toren van Pisa, vraagt om confrontatie met zijn of haar eigen karikaturale gedrag


Onze tools

— Gezond Verstand —

we zetten ons beste beentje voor wanneer een instantie er met gestrekt been in vliegt

 

 
Wees tijdig voorbereid op het volgende avontuur

— laat je informeren over de wij-tegen-zij-mentaliteit

en hoe daarmee om te gaan —

 

 

Ondersteuning nodig?

— BIJSTAND voor BURGERS —


We zijn er voor u

— BEREIKBAAR 24/7 —

stuur een e-mail

Professioneel

— GEKWALIFICEERD TEAM —

zijn wij niet, wij zijn ervaringsdeskundigen die het zat zijn om betutteld te worden en hebben genoeg eigenwaarde om als autonoom mens behandeld te willen worden - en om daarvoor te zorgen.

Gelijkwaardigheid

— RECHT ipv ONRECHT —

respect gaat twee kanten op; althans respect hoort twee kanten op te gaan. In een geradicaliseerde, autoritaire wereld gebeurt dat niet. Daar is het éénrichtingverkeer. Die betutteling willen wij veranderen, door ieder op het eigen karikaturale gedrag te wijzen. Netjes, onberispelijk, doortastend en meedogenloos.

BurgerLoket - bijstand voor burgers, Zaanstad | 2022
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin